Sąlygos ir naudojimo taisyklės

Pirkimo – pardavimo taisyklės
Šios UAB „Tauresa“ pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – „Taisyklės“) nustato UAB „Tauresa“ prekių užsakymo, pirkimo, grąžinimo sąlygas ir tvarką, taip pat nurodo informaciją, privalomą pateikti Pirkėjui vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, nustato Pirkėjo ir UAB „Tauresa“ tarpusavio teises ir pareigas naudojantis elektronine parduotuve svetainėje www.rafinuotiemsnamams.lt.Pardavėjas – UAB „Tauresa“, privatus juridinis asmuo, kurio teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas: 305226650, registruota buveinė adresu: A. Janulaičio g. 11 Kaunas, Lietuvos Respublika, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Pirkėjas:
1.1.    fizinis asmuo, pagal galiojančius teisės aktus galintis sudaryti sandorius, kuris perka prekes asmeniniam vartojimui (ne verslo tikslais);
1.2.     Lietuvos Respublikos juridinis asmuo, perkantis prekes kaip galutinis vartotojas (ketinantis naudoti prekes reprezentaciniais ar kt. tikslais, nesusijusiais su prekių perpardavimu ar jų panaudojimu verslo, gamybos, paslaugų teikimo tikslais;
1.3.    visų aukščiau nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai.
UAB „Tauresa“ pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – „Taisyklės“) nustato UAB „Tauresa“ prekių užsakymo, pirkimo, grąžinimo sąlygas ir tvarką, taip pat nurodo informaciją, privalomą pateikti Pirkėjui vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, nustato Pirkėjo ir UAB „Tauresa“ tarpusavio teises ir pareigas naudojantis elektronine parduotuve svetainėje www.cdstyle.lt.
Pardavėjas – UAB „Tauresa“, privatus juridinis asmuo, kurio teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas: 305226650, registruota buveinė adresu: A. Janulaičio g. 11 Kaunas, Lietuvos Respublika, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
Pirkėjas:

1.1.    fizinis asmuo, pagal galiojančius teisės aktus galintis sudaryti sandorius, kuris perka prekes asmeniniam vartojimui (ne verslo tikslais);
1.2.     Lietuvos Respublikos juridinis asmuo, perkantis prekes kaip galutinis vartotojas (ketinantis naudoti prekes reprezentaciniais ar kt. tikslais, nesusijusiais su prekių perpardavimu ar jų panaudojimu verslo, gamybos, paslaugų teikimo tikslais;
1.3.    visų aukščiau nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai.

Prekių užsakymas
1.1.    Pirkėjas, pirkdamas internetinėje parduotuvėje www.rafinuotiemsnamams.lt, suformavęs prekių krepšelį ir pažymėjęs „sutinku su taisyklėmis“, paspaudęs mygtuką ,,Pirkti“, patvirtina, kad su šiomis Taisyklėmis, Privatumo politika, Prekių užsakymo, Prekių pristatymo bei Prekių grąžinimo taisyklėmis susipažino, su jomis sutinka ir įsipareigoja jų laikytis. Užsakymo langelyje pirkėjas, paspaudęs mygtuką „Pirkti“, patvirtina, kad perka prekes ir sutinka su bendra prekių kaina, į kurią įskaičiuoti visi mokesčiai, prie kainos numatyti papildomi mokesčiai ir / ar kitos išlaidos (pavyzdžiui, vežimo, pristatymo, pašto ir kitos išlaidos, jei tokių yra), t.y. sudaroma ir įsigalioja nuotolinė pirkimo – pardavimo sutartis (toliau – „Sutartis“) tarp Pardavėjo ir Pirkėjo.
1.2.    Jei perkant internetu Pirkėjas nesutinka su kuria nors šių Taisyklių dalimi ar šiomis Taisyklėmis, Privatumo politika, Prekių užsakymo, Prekių pristatymo bei Prekių grąžinimo taisyklėmis, bendra kaina ar jos dalimi, bet kokiais papildomais mokesčiais ir / ar papildomomis išlaidomis, tokiu atveju Pirkėjas negali pateikti užsakymo, pirkti prekės ir sudaryti Sutartį su Pardavėju.
1.3.    Užsakymo metu pateikti duomenys yra saugomi Pardavėjo duomenų bazėje.
1.4.    Pardavėjas siuntoje Pirkėjui kartu su užsakyta preke (prekėmis) pateikia sąskaitą faktūrą.
1.5.    Apsipirkimo elektroninėje parduotuvėje eiliškumas:
1.5.1.   pasirinktas prekes dėti į savo ,,Pirkinių krepšelį“, spaudžiant nuorodą ,,Į krepšelį“ arba „Pirkti“. ,,Pirkinių krepšelyje“ bet kuriuo metu galima peržiūrėti visas jau išsirinktas prekes, keisti jų kiekius ar pašalinti iš sąrašo, jei persigalvojama ar užsakyme įsivėlė klaida.
1.5.2.   išsirinkus visas norimas pirkti prekes, eiti į ,,Pirkinių krepšelį“ ir jame, įsitikinti, jog užsakymas yra teisingas. 
1.5.3.   Norint tęsti užsakymą, reikia pasirinkti banką, per kurį atliekamas apmokėjimas už prekes. Apmokėjimą už prekes galima atlikti vartotojai besinaudojantys SWEDBANK, SEB, DnB BANKAS, CITADELĖ BANKAS, DANSKE BANK, NORDEA, ŠIAULIŲ BANKAS elektroninės bankininkystės paslaugomis. Pasirinkus apmokėjimą grynaisiais, už prekes galima atsiskaityti jas atsiimant adresu A. Janulaičio g. 11, Kaunas, LT-47240.
1.5.4.    Tęsiant užsakymą reikia užpildyti pristatymui reikalingą informaciją:
1.5.4.1.  Užpildyti reikiamus duomenis – vardą, pavardę, el. paštą, kontaktinį telefoną bei pristatymo adresą (galima nurodyti namų arba darbo adresą). Pastabų skiltyje galima nurodyti papildomą informaciją susijusią su prekės pristatymu – prašymą kurjeriui iš anksto paskambinti prieš atvykstant, prekę atsiimsiančio asmens duomenis ir pan.
1.5.5.   Pateikus prekių užsakymui reikalingą informaciją paspaudus nuorodą ,,Pirkti“, naujai atsidariusiame lange www.paysera.lt atsiranda galimybė atlikti apmokėjimą arba pasirinkus „Kiti mokėjimo būdai“ atsispausdinti suformuotą sąskaitą;
1.5.6.   Sumokėti už prekes ir laukti patvirtinimo apie prekių užsakymą Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu. Po patvirtinimo prekės pristatomos per 2-5 darbo dienas. (Vykstant įvairioms akcijoms ir šventiniu periodu, prekių pristatymas gali užtrukti ilgiau nei 5 darbo dienas).
1.5.7.   Jei pirkimo metu kyla neaiškumų ar nesulaukiama patvirtinimo apie prekių užsakymą, siųsti el. laišką su klausimais adresu rafinuotiems.namams@gmail.com.

Pirkėjo teisės ir pareigos
1.1.    Pirkėjas turi teisę pirkti prekes interneto parduotuvėje www.rafinuotiems.namams.lt vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis.
1.2.    Pirkėjas užsakymo metu privalo pateikti teisingą jį identifikuojančią informaciją Pardavėjui.
1.3.    Sutikdamas su šiomis Taisyklėmis Pirkėjas patvirtina, kad jis yra (vienas iš variantų):
1.3.1.   Fizinis asmuo, pagal galiojančius teisės aktus galintis sudaryti sandorius, kuris perka prekes asmeniniam vartojimui (ne verslo tikslais);
1.3.2.    Lietuvos Respublikos juridinis asmuo, perkantis prekes kaip galutinis vartotojas (ketinantis naudoti prekes reprezentaciniais ar kt. tikslais, nesusijusiais su prekių perpardavimu ar jų panaudojimu verslo, gamybos, paslaugų teikimo tikslais;
1.3.3.   visų aukščiau nurodytų asmenų tinkamai įgaliotas atstovas.
1.4.    Sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, Pirkėjas taip pat patvirtina, kad sudarydamas Sutartį Pirkėjas nepažeidžia trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų. Pardavėjas neprisiima jokios teisinės atsakomybės, jei šis Pirkėjo patvirtinimas visiškai ar iš dalies neatitinka tikrovės ar yra klaidinantis bet kokiu atžvilgiu.
1.5.    Asmuo, neatitinkantis Taisyklių 5.3 ir 5.4 punktuose numatytų kriterijų, negali pateikti užsakymo, pirkit prekes ir sudaryti Sutartį su Pardavėju, priešingu atveju visa su tuo susijusi neigiamų pasekmių rizika ir teisinė atsakomybė tenka tokiam asmeniui.
1.6.    Prekės pavadinimas bei pagrindinės savybės yra nurodytos Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje, kurioje perkama prekė.
1.7.    Pirkėjas privalo laiku sumokėti už įsigytas prekes ir jas priimti šiose Taisyklėse numatyta tvarka.
1.8.    Interneto parduotuvės www.rafinuotiemsnamams.lt Pirkėjai privalo laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų interneto parduotuvėje, ir nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

Pardavėjo teisės ir pareigos
1.1.    Jei Pirkėjas bando bet kokiu būdu pakenkti interneto parduotuvės darbui, duomenų saugumui ar pažeidžia kitus paminėtus Pirkėjo įsipareigojimus, tuomet Pardavėjas turi teisę apriboti galimybę naudotis interneto parduotuve www.rafinuotiemsnamams.lt.
1.2.    Pardavėjas įsipareigoja sudaryti galimybę naudotis interneto parduotuvės paslaugomis, kurios veikimo sąlygas nustato šios Taisyklės ir kitos interneto parduotuvėje www.rafinuotiemsnamams.lt numatytos sąlygos.
1.3.    Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo įsigytas prekes pristatyti nurodytu adresu, remdamasis sąlygomis, kurias nustato šios Taisyklės.
1.4.    Pardavėjas įsipareigoja užtikrinti jam patikėtos Pirkėjo informacijos konfidencialumą ir neperduoti jos tretiesiems asmenims be Pirkėjo sutikimo, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir šiose Taisyklėse numatytus atvejus.
1.5.    Pinigų garantijos grąžinimo atveju, kuomet prekė yra kokybiška ir nėra pažeidžiamos prekių grąžinimo taisyklės, Pardavėjas įsipareigoja priimti grąžintas prekes ir grąžinti pinigus, ar pakeisti prekę analogiška arba kita preke.

Apmokėjimas
2.1.    Pirkėjas internetinėje parduotuvėje gali pasirinkti šiuos atsiskaitymo būdus, kurie yra saugūs:
2.1.1.   apmokėti avansu per pasirinktą internetinį banką;
2.1.2.   apmokėti grynaisiais pinigais, atsiimant užsakymą adresu A. Janulaičio g. 11, Kaune LT-47240.
Pristatymo sąlygos ir terminai1.1.    Prekės pristatomos per 2-5 darbo dienas po apmokėjimo patvirtinimo. Šventiniu periodu bei vykstant akcijoms, dėl didelio užsakymų kiekio pristatymas gali užtrukti ilgiau nei 5 darbo dienas.
1.2.    Pristatymas galimas tik Lietuvos teritorijoje. Dėl tarptautinio pristatymo kreiptis el. p. rafinuotiems.namams@gmail.com
1.4.    Pristatymo kaina yra automatiškai įtraukiama į užsakymo kainą, išskyrus tuos atvejus, kuomet svetainėje vyksta specialūs pasiūlymai, suteikiantys nemokamą pristatymą.

Garantijos prekėms, prekių grąžinimas keitimas ir užsakymo atšaukimas
1.1.    Įsigytos prekės grąžinamos ir/ar keičiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.362 ir 6.363 straipsniais, taip pat Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr.738 patvirtintomis „Mažmeninės prekybos taisyklėmis“.
1.2.    Jeigu įsigyta prekė yra nekokybiška, ji keičiama į analogišką kokybišką prekę, informavus apie tai el. laišku rafinuotiems.namams@gmail.com per 3 darbo dienas.
1.3.    Grąžinti prekes ir atgauti už jas sumokėtus pinigus galima per 14 dienų laikantis šių sąlygų:
1.3.1.   grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;
1.3.2.   prekė turi būti nesugadinta Pirkėjo;
1.3.3.   prekė turi būti nenaudota (nebandyta), nepraradusi prekinės išvaizdos (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
1.3.4.   grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;
1.3.5.   visos dovanos, kurios buvo pateiktos kartu su įsigyta preke, turi būti grąžintos kartu su grąžinamomis prekėmis;
1.3.6.   grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą ir užpildytą grąžinimo prašymą;
1.3.7.   prekės įsigijimo ir grąžinimo kaštai tenka Pirkėjui, išskyrus atvejus kai grąžinama nekokybiška prekė – tokiu atveju prekės grąžinimo kaštai tenka Pardavėjui;
1.4.    Produktas nekeičiamas jei buvo įsigytas su nuolaida.
1.5.    Grąžinamo produkto pristatymą apmoka pirkėjas.

Privatumo politika. Konfidencialumas.

1.1.    Pirkėjo asmeninė informacija nebus naudojama neteisėtais tikslais.
1.2.    Privatumo politikos detalias nuostatas galima rasti atskirame dokumente ,,Privatumo politika“.

Atsakomybė
1.1.    Pirkėjas yra visiškai atsakingas už užsakymo formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas pateikia netikslius duomenis, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.
1.2.    Pirkėjas visiškai atsakingas už savo veiksmus, atliktus lankydamasis interneto parduotuvėje www.rafinuotiemsnamams.lt.
1.3.    Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės visais atvejais, kai nuostolių atsiranda dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

Baigiamosios nuostatos

1.1.    Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
1.2.    Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
1.3.    Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
1.4.    Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.

lt_LT